Utförande

Utförande

Markentreprenör

Markentreprenör

 • Schaktning

  • Tomter
  • Stamledningar
  • Kabelfel
  • Service
 • Blåsning

  • Kunder
  • Stamledningar
 • Skarvning​

Utsättning

Utsättning

 • Tar emot beställning från Ledningskollen.se​

 • Svarar sökande och informerar om det är behövligt med fysisk kabelutsättning

 • Uppdaterar ledningskollen.se

 • Fysisk kabelanvisning

Inmätning

Inmätning

 • Inmätning med GPS

 • Nybyggda sträckor

 • Äldre sträckor där det är felar, hjälper vi till och justerar in

 • Dokumenterar inmätningsfiler och lägger in det i ritningsprogram

Besiktning

Besiktning

 • Kontrollbesiktning

  Viktigt för att kunna stoppa eventuellt felbyggnation i tid

 • Slutbesiktning

Serviceavtal

Serviceavtal

 • Service vid fel

 • Underhåll i befintligt nät

 • Kontakt med entreprenörer

 • Kontrollerar vad som är fel och beställer tjänst efter utfallet på felet

Installation

Installation

 • Skarvning i skåp

 • OTR – mätning

 • Fastighetsinstallation

 • Fastighetsmontering

 • Kopplar (patchar)

 • Installerar mediaomvandlare

 • Installerar switchar