Administration

Administration

Ekonomi

Ekonomi

 • Hjälper er att fakturera:

  • Tillkommande medlemmar ​
  • Befintliga medlemmar​
 • Tar emot fakturor​

 • Vi bokför era händelser​

 • Hjälper till med skatterapportering

Kontakt med myndigheter

Kontakt med myndigheter

 • Följer uppdateringar och förändringar från på PTS, Jordbruksverket och Regeringen

 • Rapporterar till PTS

 • Kontinuerliga kontakter med Länsstyrelsen och Regionen

Avtal

Avtal

 • ​Förhandlar: ​

  • Kommunikations-operatören (KO)
  • Entreprenörer​
 • Knyter upp erfarna entreprenörer för uppdatering, utbyggnad och service framförallt lokala entreprenörer

 • Har koll på vad som händer med tjänsteutbudet

 • Hjälper till med komplettering av markavtal och ledningsrätter

Felhantering / Serviceavtal

Felhantering / Serviceavtal

 • Med vårat dokumentationsprogram kan vi med medgivande från kommunikationsoperatören, se fibern hela vägen från KO – slutkund för att kunna konstatera var felet är

 • Felanmälan

 • Bokning av utförare

 • Utföra

 • Slut / klarrapportera