Projekthantering

Projekthantering

Projektering

Projektering

 • Hjälper till med projektering​ av:

  • Nya kunder​
  • Utökning i befintliga nätet​
  • Helt nya områden​
 • Förprojektering åt föreningar, stadsnät, kommuner m.m

Projektledning

Projektledning

 • Hjälper till och projektleder nya byggnationer

 • Vi projektleder när vi hjälper våra kunder med utbyggnader

 • Projektledning åt föreningar, stadsnät, kommuner m.m

Dokumentation

Dokumentation

 • Dokumenterar digitalt och på ett sätt som gör det lättöverskådligt och lätt justerat om det skulle upptäckas några fel

 • Dokumenterar så att allt finns under ett och samma tak när ex PTS vill göra kontroller

 • Dokumenterar när arbetet är utfört

 • Dokumenterar åt föreningar, stadsnät, kommuner m.m

 • Dokumentation kan även hanteras i kundens program

Administration

Administration

 • Ekonomihantering

 • Kontakt med myndigheter

 • Avtalshantering

 • Felhantering / Serviceavtal

Kontakta oss