Projekthantering

Projekthantering

Projektering

Projektering

 • Hjälper till med projektering​ av:

  • Nya kunder​
  • Utökning i befintliga nätet​
  • Helt nya områden​
 • Förprojektering åt föreningar, stadsnät, kommuner m.m

Projektledning

Projektledning

 • Hjälper till och projektleder nya byggnationer

 • Vi projektleder när vi hjälper våra kunder med utbyggnader

 • Projektledning åt föreningar, stadsnät, kommuner m.m

Aktivt informationssystem

Aktivt informationssystem

 • Tillhandahåller och driftar i IT-miljön

  • Serverplats
  • Processorkraft
  • Minne/utrymme
 • Aktivt informationssystem för att hantera infrastruktur för fibernät

 • Förvaltar informationen i det aktiva informationssystemet

  • Uppdatera kartunderlaget digitalt vid förändringar.
  • Delar underlag till föreningen och utförare vid service eller utbyggnad.
  • Uppdaterar adressändringar.
  • Inmätningsfiler
 • Panelkort uppdateras automatiskt vid förändringar

 • Kvalitetssäkrad personal jobbar i det aktiva informationssystemet

 • Kvalitetssäkrar program som behövs för det aktiva informationssystemet

 • Mentorstöd

Administration

Administration

 • Ekonomihantering

 • Kontakt med myndigheter

 • Avtalshantering

 • Felhantering / Serviceavtal